Võ Nguyên Giáp Đại tướng trẻ nhất Việt Nam cùng năm tháng hào hùng

Nhắc tới những năm tháng chiến đấu vì sự độc lập của dân tộc thì không thể không nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là Đại tướng trẻ nhất Việt Nam. Cả cuộc đời ông đã dành cho đất nước với những chiến công huy hoàng.

Mục Lục

Võ Nguyên Giáp Đại tướng trẻ nhất Việt Nam

Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh: Văn. Ông sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí tham gia phong trào học sinh ở Huế từ năm 1925 đến 1926,. Năm 1927, ông tham gia Đảng Tân Việt cách mạng (một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1930, đồng chí bị địch bắt và kết án 2 năm tù. Sau khi ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động tuyên truyền, gây cơ sở cách mạng trong thanh niên, học sinh.

Năm 1936, đồng chí hoạt động trong phong trào dân chủ bán hợp pháp của Đảng ở Hà Nội, ở các báo Đảng ông giữ vai trò là Biên tập: “Tiếng nói của chúng ta”, “Tiến lên”, “Tập hợp”, “Thời báo”, “Tin tức”… Đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ủy ban báo chí Bắc Kỳ khi tham gia phong trào Đông Dương đại hội.

dai-tuong-vo-nguyen-giap-voi-nhieu-chien-cong
Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhiều chiến công

Xem ngay: Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ để biết thêm về ông

Tháng 6/1940, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Đầu năm 1941, đồng chí về nước, tham gia công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang ở căn cứ địa Cao-Bắc-Lạng.

Tháng 12/1944, đồng chí được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Tháng 4/1945, đồng chí được cử vào Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ tại Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ.

Từ tháng 5/1945, đồng chí là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới, thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân.

Đồng chí được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giao nhiệm vụ thành lập Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng vào tháng 6/1945.

Tháng 8/1945, đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, đồng chí được bầu vào Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam. Tây đây đồng chí giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và được bổ sung vào Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 3/1946, đồng chí là Chủ tịch Quân sự, Ủy viên trong Chính phủ Liên hiệp. Đồng chí được cử làm Bí thư Quân ủy Trung ương khi thành lập Quân ủy Trung ương.

Tháng 10/1946, đồng chí giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ủy quyền làm Tổng Chỉ huy Quân đội Nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam.

Tháng 1/1948, đồng chí được phong quân hàm Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tháng 2/1951, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Đồng chí là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 9/1955 đến tháng 12/1979.

Tháng 9/1960, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị vào tháng 12/1976.

Đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V và lần thứ VI của Đảng.

Từ tháng 1/1980, đồng chí là Phó Thủ tướng thường trực.

Từ tháng 4/1981 đến tháng 12/1986, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ).

Từ khóa I đến khóa VII, đồng chí liên tục được bầu làm Đại biểu Quốc hội.

Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế vì Đại tướng đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, uy tín lớn trong và ngoài nước. Ông là Đại tướng trẻ tuổi nhất Việt Nam.

Các chiến dịch kháng chiến của đại tướng Võ Nguyên Giáp

dai-tuong-tham-gia-nhieu-cuoc-khang-chien
Đại tướng tham gia nhiều cuộc kháng chiến

Click ngay: tổng thống Mỹ đầu tiên sang thăm Việt Nam là ai 

Với tư cách là Tư lệnh chiến dịch – Bí thư Đảng ủy trong kháng chiến chống Pháp cùng với Thiếu tướng Hoàng Văn Thái làm tham mưu trưởng chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tham gia:

  • Chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947)
  • Chiến dịch Biên giới (tháng 9 – 10, năm 1950)
  • Chiến dịch Trung Du (tháng 12 năm 1950)
  • Chiến dịch Đông Bắc (năm 1951)
  • Chiến dịch Đồng Bằng (tháng 5 năm 1951)
  • Chiến dịch Hòa Bình (tháng 12 năm 1951)
  • Chiến dịch Tây Bắc (tháng 9 năm 1952)
  • Chiến dịch Thượng Lào (tháng 4 năm 1953)
  • Chiến dịch Điện Biên Phủ (tháng 3 – 5 năm 1954)

Đồng chí Võ Nguyên Giáp là Đại tướng trẻ tuổi nhất Việt Nam đã có công lớn trong giải phóng dân tộc. Ông như một tượng đài vĩ đại mà chúng ta cần noi theo và học tập.

Rate this post

Author: nguyennga