Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Bên cạnh các tổ chức trong nước thì hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của nước nhà. Cùng tìm hiểu hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam qua bài viết sau đây.

Tổ chức phi chính phủ là gì?

Tổ chức phi chính phủ hay NGO (non-governmental organization) là bất kỳ tổ chức quốc tế nào được thành lập không do một thoả thuận liên chính phủ quốc tế nào. Các thành viên trong tổ chức đó có thể bao gồm người do chính phủ cử ra nhưng thành viên đó không được phép can thiệp quyền tự do bày tỏ ý kiến của NGO đó.

Các tổ chức phi chính phủ hiện nay đã trở thành bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức xã hội dân sự.  Là một hiện tượng mang tính toàn cầu nên người ta thường gọi đó là một “cộng đồng phi chính phủ”. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều các tin tức chính trị, xã hội của về các tổ chức phi chính phủ trên các phương tiện truyền thông.

Ở Việt Nam có nhiều tổ chức phi chính phủ thuộc mọi lĩnh vực

Ở Việt Nam có nhiều tổ chức phi chính phủ thuộc mọi lĩnh vực

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ

Ngày nay, các tổ chức phi chính phủ ngày càng nổi lên với vai trò quan trọng trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và góp phần phát triển xã hội. Bên cạnh những hoạt động của chính phủ và tổ chức quốc tế liên chính phủ, các NGO đã góp một phần không nhỏ vào việc cải thiện cuộc sống cho những nhóm yếu thế, những thiệt thòi trong xã hội, hỗ trợ để giúp họ tự phát triển. Các tổ chức phi chính phủ cũng là một trong những tác nhân trong bảo đảm quyền con người và góp phần xây dựng một quan hệ thương mại mang tính bình đẳng giữa các nước. Một số mảng hoạt động của các NGO đó là:

Các hoạt động văn hóa – xã hội

Với hoạt động này, các tổ chức phi chính phủ không trực tiếp triển khai các dự án phát triển hay các dự án viện trợ nhân đạo. Các hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kiến trúc thượng tầng về giáo dục, chính trị, văn hóa. Những hoạt động này nhằm thúc đẩy cải cách về thể chế và đào tạo, giúp phát triển con người, thúc đẩy tư nhân hóa…Những tổ chức về hoạt động này tại Việt Nam có thể kể đến Ford Foundation, Asia Foundation, KAS, FES.

Các hoạt động trên các lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, lĩnh vực phát triển bền vững, khắc phục hậu quả thiên tai

Đây là những hoạt động phổ biến nhất của các tổ chức phi chính phủ. Những tổ chức phi chính phủ có nhiều hoạt động ở các lĩnh vực này là các tổ chức Cứu trợ trẻ em, Oxfarm, Blue Dragon, Action Aid, thầy thuốc không biên giới, Care, các tổ chức bảo vệ môi trường (ENV, WWF,…); các tổ chức bảo vệ cho quyền lợi phụ nữ,…

Viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ thường khá đa dạng và không ổn định. Các phương thức hoạt động đó là xây dựng, phát triển các dự án về và quan hệ trực tiếp với các địa phương, các cơ sở. Các dự án thuộc sáu lĩnh vực chính là: y tế, xã hội, giáo dục, phát triển kinh tế (xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất nông nghiệp, nghề thủ công,…), bảo vệ môi trường, giáo dục, cứu trợ khẩn cấp.

Các hoạt động hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ

Các hoạt động hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ thiết thực và hiệu quả

Khi thực hiện các dự án tại Việt Nam, hầu hết các NGO đều tôn trọng theo nguyên tắc quan hệ ba bên, đó là giữa chính quyền địa phương, nhân dân và các tổ chức phi chính phủ.

“Các dự án đều lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển và coi trọng sự tham gia của người dân ở mọi khâu trong chu trình dự án. Khi thực hiện các dự án họ đều đảm bảo viện trợ đến trực tiếp với người dân” – chia sẻ của cô Thanh Như, giảng viên trường Cao đẳng Dược TPHCM.

Với những hoạt động thiết thực của mình, các tổ chức phi chính phủ ngày càng thể hiện sự đóng góp quan trọng của mình cho sự phát triển ở nhiều lĩnh vực đời sống. Cùng với sự nỗ lực của chính phủ và các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ được hi vọng sẽ tạo ra xã hội tốt đẹp, phát triển hơn cho người dân.

Rate this post

Author: Demorr