Archive for the Nguyễn Xuân Phúc Tag

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tầm nhìn xa trông rộng

Tầm nhìn tới năm 2100 Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xem […]

Read More...