Cấp trung học phổ thông sẽ được học thêm môn Mỹ thuật

Lần đầu tiên trong lịch sử bậc giáo dục THPT sẽ được học thêm môn Mỹ thuật. Theo đó, trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng vào tháng 2 tới đây thì việc học môn Mỹ thuật sẽ đến rất gần với các bạn học sinh

Đây là một điểm mới, nhận được sự quan tâm của các nhà trường, các thầy cô giáo và xã hội, bởi việc đưa những môn học này vào giảng dạy cần chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu riêng của môn học.

Lấp đầy khoảng trống về giáo dục thẩm mỹ

Trong những điểm mới của chương trình giáo dục,môn Mỹ thuật lần đầu tiên được đưa vào dạyhọc ở cấp Trung học phổ thông, cũng như một làn gió mới của nền giáo dục. Điều này đã có ý nghĩa nhất định, bởi Mỹ thuật là môn học thuộc lĩnh vực nghệ thuật thị giác, hướng tới sự bồi dưỡng hình thành và phát triển năng lực thẩm mỹ cho học sinh. Đây là một thành tố góp phần đáp ứng mục tiêu đổi mới, chương trình giáo dục phổ thông được Quốc hội thông qua.

Cấp trung học phổ thông sẽ được học thêm môn Mỹ thuật

Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, đã để trống một khoảng giáo dục thẩm mỹ thông qua hoạt động dạy và học mỹ thuật ở cấp Trung học phổ thông. Điều này làm hạn chế tính liên thông giữa các cấp học, giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp ở bậc học cao hơn và làm hạn chế khả năng đáp ứng nguồn nhân lực lao động gắn với mỹ thuật trong đời sống. Do vậy việc đưa mỹ thuật vào dạy học ở cấp Trung học phổ thông sẽ góp phần thu hẹp khoảng trống về giáo dục thẩm mỹ nhằm khắc phục những hạn chế về mỹ quan. Mặt khác thì môn học này cũng đáp ứng mục tiêu giáo dục phân hóa và giáo dục định hướng nghề nghiệp ở cấp Trung học phổ thông.

Môn mỹ thuật sẽ được đưa vào chương trình học THPT

Vì học sinh trung học phổ thông là đối tượng đang trong thời kỳ phát triển hoàn thiện về mọi mặt, có nhu cầu tìm hiểu về lý tưởng cùng các giá trị xã hội và có ý thức định hình quan điểm nhận thức về cái tôi. Do đó, giáo dục thẩm mỹ thông qua mỹ thuật trong giai đoạn này giúp các em định hướng nhận thức về quan hệ thẩm mỹ của con người đối với cuộc sống. Cùng với đó, môn Mỹ thuật còn giúp học sinh hình thành thị hiếu thẩm mỹ phù hợp với truyền thống văn hóa, nghệ thuật dân tộc và thời đại.Để cho các bạn học sinh biết đặt ra vấn đề tự khẳng định mình trong cuộc sống và nghề nghiệp, lựa chọn con đường phù hợp với sở thích, tích cực tham gia đời sống xã hội một cách thiết thực và đầy hiệu quả.

Việc đưa môn mỹ thuật vào dạy học ở cấp Trung học phổ thông, là đáp ứng sự mong mỏi của nhiều thế hệ, những người làm công tác nghệ thuật nói chung và công tác giáo dục mỹ thuật trong hệ thống giáo dục nói riêng.Cũng như những người quan tâm đến giáo dục mỹ thuật  và giáo dục thẩm mỹ ở trường phổ thông. Điều này đã được minh chứng, ở nhiều hội thảo bài viết về đổi mới giáo dục Mỹ thuật phổ thông trong những năm vừa qua.

5/5 - (1 bình chọn)

Author: Demorr